hjem / Kart

Finn frem på Historiske HadelandSøsterkirkene

Søsterkirkene
Postadresse: Rådhusvegen 39, 2730 Jaren Besøksadresse sommersesong, Granavollen
Tlf: 61 33 52 05
post@gran.kirken.no
www.gran.kirken.no

Hadeland Folkemuseum

Hadeland Folkemuseum
Kongevegen 92, 2770 Jaren
Tlf: 61 31 32 80
hf@randsfjordmuseene.no
www.randsfjordmuseene.no/hadeland/default.htm

Grinakervev

Grinakervev

Tlf: 61 33 48 10
info@grinakervev.no
www.grinakervev.no

BalanZen

BalanZen
Helgumsdalen 11 2750 Gran
Tlf: 61 33 47 18
post@balanzen.no
www.balanzen.no

Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenter Granavollen
Postadresse: Gran kommune Rådhusveien 2770 Jaren Besøksadresse høysesong, Granavollen
Tlf: +47 406 00 177
pilegrimssenter@gran.kommune.no
www.granavollen.pilegrimsleden.no

Steinhuset på Granavollen

Steinhuset på Granavollen
Steinhusets Venner v/ Amund Bø Hvindenvegen 1, 2750 Gran
Tlf: 92858560
steinhuset@gmail.com
www.steinhuset.org

Prestenkesetet Sjo

Prestenkesetet Sjo
Granavollen 25 2750 Granavollen
Tlf: 901 27 650
ragtorb@gmail.com
www.presteenkesetet-sjo.no

Apr
21

Arrangementer

April 2018

Været

Jordskredfare gult nivå
Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

Kart