Vurdering av antikviteter

Ta med dine antikviteter å få dem vurdert på Hadeland Folkemuseum førstkommende søndag.Som ett nytt tilbud på familedagen søndag 28. august kan du ta med deg maks 3 av dine gamle gjenstander, og få dem vurdert. Ellen Ørnes og Inge Solheim foretar vurderingene kl. 12 -14 og 15 - 16. I tillegg tilbyr museet en rekke aktiviteter for store og små denne søndagen. Vurderingen er inkludert i inngangsbilletten. http://randsfjordmuseene.no« Tilbake

Nyhetsarkiv
Apr
21

Arrangementer

April 2018

Været

Jordskredfare gult nivå
Det ventes mye snøsmelting spesielt i lavlandet og i dalstrøk, opp mot 20 mm/døgn. Vannmetningen i jorden er høy i lavlandet. Faren for jord- og flomskred vil øke gradvis med økende grunnvannsstand og vannmetning i jorden. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med økende vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

Kart