Oktoberseminaret: Psyk på bygda

Randsfjordmuseet, Valdresmusea, Nasjonalt medisinsk museum ønsker velkommen til Oktoberseminar for andre gang, etter fjorårets suksess Skeiv bygdehistorie.

Målet med seminaret er å løfte frem mangfold av livshistorier, og å skape et intimt seminar med rom for input og output, samtaler og fellestekning. Målgruppe er ansatte i museum, studenter, forskere, politikere, ansatte innen helsesektoren, bygdefolk og andre interesserte.

Program torsdag 28.10

Velkomst Hans Philip Einarsen, Randsfjordmuseet & Ole Aastad Bråten, Valdresmusea

Å samle annerledes
Utenforskap på museum- Ellen Lange | Museumsnytt og Nasjonalt medisinsk museum

Å bli samlet | Tone Rose Bratland forteller om egne erfaringer som pasient i samtidsdokumentasjonsprosjektet Hjemme hos

Hvordan kan museets arbeid med det avvikende bli en større del av museumsarbeidet? | Samtale Runar Joråen, Skeivt Arkiv og Ellen Lange

14:00 Kaffe og kake

Kunsten å være syk

Innlegg | Wencke Mühleisen, forfatter og kunstner

Innlegg | Holger Koefoed, kunsthistoriker

Hvordan kan man museene kuratere det syke og bruke kunst som metode i arbeidet med utenforskap? Samtale med Mühleisen og Koefoed, ledes av Åshild Andrea Brekke

16:15 Kaffe og kake

16:30-17:00 Oppsummering

18:30 Aperitiff Kommunehuset på Granavollen med komiker Sofie Frøysaa

19:15 Festmiddag i Klosterkjelleren på Sanner Hotell- musikk Tone Rose Bratland

Program fredag 29.10

Utenforskap på bygda

Klinikken- samtale om de ubekvemme kulturminnene i bygda

Spelemann uten bein| Anne Marit Noraker, Valdresmusea

10:30 Kaffe og kake

Kælven| Leif Høghaug, forfatter

Sirkus på kanten av samfunnets normer| Kirsten Linde, Museene i Akershus

Hjemme hos mennesker med langvarig psykisk lidelse| Kari Mette Avtjern og Maja Musum, Randsfjordmuseet & Charlotte Elvedal, Råd for psykisk helse

12:45 Avslutning

13:00 Lunsj og avreise

Påmelding og deltakeravgift

Sted: Glasslåven kunstsenter, Granavollen, Gran

Todagers seminar 28.-29. oktober (lunsj til lunsj) inkludert festmiddag: 1500,-

Deltakelse seminar: 800/400,- (to/en-dag)

Maks 70 deltakere.

Påmelding til: maja.musum@randsfjordmuseet.no

Hotel bestiller du selv. Hotell Hadeland (tlf 61 33 02 25), Sanner Hotell (tlf 61 33 33 00) og Granavolden Gjæstgiveri (tlf 61 33 77 00) er alle i nærheten.