Fra 25. september til 7. november kan du oppleve Johannes Engelsen Espedals skulpturer på Høyloftet og Fredrick Arnøys malerier i Stallgalleriet på Glasslåven.

Johannes Engelsen Espedals utgangspunkt for sine skulpturelle komposisjoner er gjenstander som er ødelagt, og som mange kanskje kun ville sett på som skrot. De kan komme fra loft, uthus, kjellere eller grøftekanter. For Espedal har det hele veien vært givende å insistere på at disse elementene føres videre inn i en kunstnerisk sammenheng.

Fredrick Arnøy bruker huset som en metafor for en psykologisk tilstand, og lar motivet dirre et sted mellom det romlige og det flate, det abstrakte og det helt konkrete. Maleriene veksler mellom former av rene fargeflater som peker mot det konkrete maleriet, og mer maleriske områder der formen er modellert frem ved hjelp av lys og skygge. Maleriene maner frem en følelse av nostalgi, men også en tilbakeholden, ladet atmosfære.