Velkommen til Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenteret holder til i den gamle, røde Handelagsbygningen på Granavollen, ved siden av Telthuset vis a vis Søsterkirkene. Du er hjertelig velkommen innom!

Pilegrimssenteret og Søsterkirkene er i perioden 10. juni – 13. august åpne hver dag kl. 10-16.

Mange pilegrimer har oss som sitt start- eller stoppsted. Ansatte og frivillige ved Pilegrimssenter Granavollen er tilgjengelige hver dag, men vi er ofte ute i Pilegrimsleden, så gjør gjerne en avtale for å treffe oss i Handelslaget eller langs strekningen Sundvollen–Lillehammer.

I høysesong juni – august har vi felles åpningstid og bemanning med Sommerkirken.
I sommer er det mye som skjer i Søsterkirkene (Nikolaikirken og Mariakirken):
Utstilling med skulpturer av billedhugger Anne Berit Nedland.
Ukentlig program med middagsbønn onsdager kl. 12, bønn tirsdager og torsdager kl. 15.15, sommerkonserter søndager kl. 18, katolsk messe første søndag hver måned kl. 15.
Omvisning mandag-fredag kl. 14 (kr. 75,- pr. pers.)
Olsokfeiring uke 29-30, eget program.
Gudstjenester 25. juni kl. 11, 29. juli kl. 20, 13. august kl. 18.

På Pilegrimssenteret får du kjøpt mye forskjellig, for eksempel kremer, såper, salver, urte-te og ikke minst har vi hendige kart for pilegrimer.

Mer informasjon: www.pilegrimsleden.no eller på Facebook Pilegrimssenter Granavollen.
Følg oss på Facebook, så får du med deg alle arrangement og annet som foregår i sommer.

Kontaktinformasjon
Pilegrimssenter Granavollen
Daglig leder: Jane Dahl Sogn, tlf. 97022684
E-post: js389@kirken.no / granavollen@pilegrimssenter.no

Kirketjener/Kulturansvarlig i Søsterkirkene og RiHaTo:
Kari Røken Alm
Tlf. 480 31 933. E-post: ka749@kirken.no

Diakon:
Eivind Sørum
Tlf. 48255440. E-post: eivind.sorum@hadeland-energi.net

Sogneprest i Gran/Tingelstad sogn:
Therese Wagle Bazard
Tlf. 92073306. E-post: tb465@kirken.no

Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo):
Facebook: Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten