Velkommen til Pilegrimssenter Granavollen

Pilegrimssenteret holder til i den gamle, røde Handelagsbygningen på Granavollen, ved siden av Telthuset vis a vis Søsterkirkene. Du er hjertelig velkommen innom.

Mange pilegrimer har oss som sitt start- eller stoppsted. Ansatte og frivillige ved Pilegrimssenter Granavollen er tilgjengelige hver dag, men vi er ofte ute i Pilegrimsleden, så gjør gjerne en avtale for å treffe oss i Handelslaget eller langs strekningen Sundvollen–Lillehammer. I høysesong juni – august har vi felles åpningstid og bemanning med Sommerkirken.

Kontaktinformasjon
Pilegrimssenter Granavollen
Daglig leder: Jane Dahl Sogn, tlf. 97022684
E-post: js389@kirken.no / granavollen@pilegrimssenter.no
Mer informasjon: www.pilegrimsleden.no eller på Facebook Pilegrimssenter Granavollen.

Kirketjener/Kulturansvarlig i Søsterkirkene:
Kari Røken Alm
Tlf. 480 31 933. E-post: ka749@kirken.no

Diakon:
Eivind Sørum
Tlf. 48255440. E-post: eivind.sorum@hadeland-energi.net

Sogneprest i Gran/Tingelstad sogn:
Therese Wagle Bazard
Tlf. 92073306. E-post: tb465@kirken.no

Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten (RiHaTo):
Facebook: Pilegrimsfellesskapet Ringerike Hadeland Toten