Historiske Hadeland byr på store opplevelser, nær deg. En time unna Oslo, innenfor et kompakt område, finnes en rekke severdigheter, opplevelser og spise- og overnattingssteder.

Et historisk besøk

Vi i Historiske Hadeland er opptatt av å formidle alt som ligger mellom disse stedene: Gutuene som går på kryss og tvers, Pilegrimsleden som snor seg gjennom det bølgende kulturlandskapet, natur- og kulturstien, det levende landbruket, badestrendene og turmulighetene som ikke er direkte relatert til noen av aktørene, men som likevel gjør et besøk til Hadeland uforglemmelig. Prestegårdshagen ved Steinhuset, gravfeltet Kakkelhaugene langs Pilegrimsleden fra Granavollen mot Hadeland Folkemuseum for å nevne noe.

I sommersesongen åpner vi dørene til Kommunehuset på Granavollen. Her kan besøkende møte våre engasjerte, frivillige turistverter, og få råd, tips og oversikt for å få mest mulig ut av sin tur.

Før jul tilbyr vi kanskje Norges koseligste julemarked, med muligheter for både god og kortreist handel og tradisjonsrike opplevelser. Gjennom hele året tilbyr aktørene i Historisk Hadeland skreddersydde opplevelsespakker for grupper, kurs- og seminargjester. Ta kontakt med oss, så skreddersyr vi ditt opplegg.

Nasjonalt verdifullt kulturlandskap

Alle bedrifter og tilbud som omfattes av Historiske Hadeland ligger i landskapsområdet Granavollen – Tingelstadhøgda – Røykenvik i Gran på Hadeland. Området har på grunn av sine biologiske/økologiske, estetiske og kulturhistoriske verdier fått status som nasjonalt verdifullt kulturlandskap.

Historiske Hadeland vandrer man i de eldste lagene av jordens historie. Området ligger innenfor det geologiske Oslofeltet. Her består grunnen av 350 millioner år gamle foldinger av det som en gang var havbunn. I dette landskapet sprutet det opp flere vulkaner for 250 millioner år siden.

Hadeland har tre fjelltopper som står igjen som vulkanrør fra urtiden: Brandbukampen, Sølvsberget og Buhammeren. Disse vulkanrestene kan man nå fra Granavollen. Ved oppstigningen til Buhammeren ligger et åpent marmorbrudd. På Sølvsberget er det bygdeborg fra folkevandringstiden, og turen opp er merket med kultursti-løype med gode informasjonsplakater underveis. En ypperlig familietur med opplevelser for alle aldre. I Røykenvik ligger et fredet fossilfelt i vannkanten ved Randsfjorden, her kan man se trilobitter like opp i dagen med egne øyne.

Et tidligere maktsenter

De fleste og best bevarte historiske spor i området er fra Middelalderen (1050 – 1537), men spor etter bosetting og menneskelig aktivitet finnes også fra Steinalder (10 000 – 1750 f.Kr.). Bronsealder (1750 – 500 f.Kr.), Jernalder (500 f.Kr. – 1050 e.Kr.) og Vikingetid (750 – 1000 e.Kr.).

Den fruktbare jorda og den sentrale beliggenheten medførte ikke bare tidlig bosetting, men og en konsentrasjon av makt. Områdets senter, Granavollen, har fra gammel hedensk tid vært midtpunktet i det gamle Hadafylket. Det besto av Hadeland, Toten, Land og muligens søndre del av Valdres, og man regner med at Hadafylkets fornemste gudehov var lokalisert på Granavollen. Her møttes bøndene fra fylket til de store årvisse blotsfester og her holdt de ting. Stedets historiske posisjon oppleves i dag sterkest ved de to middelalderkirkene fra 1100- tallet, Søsterkirkene, som ligger side ved side på toppen av vollen.

Et knutepunkt

Hadeland Folkemuseum, ca 3 km sør for Søsterkirkene, ligger Halvdanshaugen der tradisjonen sier at en del av Halvdan Svartes legeme er begravd. Han druknet ved Røykenvika i Randsfjorden. I sagn og sagaer er flere vikingkongers navn knyttet til området. Det sies at Olav Tryggvason var født på Kongeøya i Randsfjorden og Harald Hårfagre forelsket seg så inderlig i Snøfrid på Gamme, Håkon Håkonsson ble, i følge Snorre, i 1228 bevertet i det vi i dag kjenner som Steinhuset på Granavollen. Olav Haraldsson (Olav den Hellige) vokste opp noen få mil unna, på Ringerike.

Granavollen er også et gammelt vegknutepunkt. Her blir Den Bergenske hovedvegen og den gamle Kongevegen knyttet sammen med veien fra sørvest som i 1997 ble den nyetablerte Pilegrimsleden. Selv om hovedferdselsårene nå går utenom kirkevangen er Granavollen stadig bygdas møteplass, nå først og fremst av religiøs og kulturell karakter. I forbindelse med reguleringsplanen for Granavollen uttalte Riksantikvaren:

”Hele Granavollen er et unikt område i nasjonal sammenheng. Søsterkirkene og Steinhuset, som er det eneste profane steinbygg fra middelalderen i Norge, er noen av våre viktigste nasjonale verdier. Granavollen med omgivelser er et meget spesielt landskap.”

Naturverdier og biologiske verdier

Mangfoldet og mengdene av godt bevarte kulturminner gjør området unikt. Verdiene knyttet til bygninger og bygningsmiljøer, fornminner, veger og gutuer, er av nasjonal interesse. Den bergenske hovedveg er den ”røde tråden” gjennom området. Vegen har store opplevelseskvaliteter. Den offisielle Pilegrimsleden følger Den bergenske hovedveg gjennom området.

I tillegg er det store naturverdier og biologiske verdier i dette nasjonalt verdifulle kulturlandskapet. Både tetthet og variasjonsbredden i verdifulle forekomster er meget stor, det er mange registrerte sjeldne og truede arter (rødlistarter). Verdiene er spesielt knyttet til våtmarksmiljøer, beiter, kantvegetasjon og kalkskog.

Landskapsstrukturen er godt bevart og det bølgende landskapet gir store variasjoner i opplevelsen. Det er mange «landskapsbilder” av svært høy visuell og estetisk kvalitet. Landskap, himmel og lys preger hele området og gir en spesiell stemning , en rolig atmosfære. Ved St. Petri og på Granavollen oppleves en følelse av høytid.

Mer enn kanskje noen gang søker dagens mennesker etter identitet og grunnleggende fellesskapsverdier ved å lete i fortiden. På Historiske Hadeland er det et mangfoldig kulturmiljø med anlegg og hus fra mange hundreår. Slik er det et viktig sted som forteller om vår historie, vår kristne arv og vår kulturelle identitet.