Glasslåven kunstsenter & atelier har gjennom året ulike ambulerende utstillinger, i tillegg til faste utstillinger, verk fra låvens egne kunstnere og galleributikk.

Granavollen fra lufta

Pilegrimer på Pilegrimsleden. Velkommen til Pilegrimssenter Granavollen!

Er du interessert i å vite mer om Granavollens historie? Om hvorfor det ligger 2 kirker ved siden av hverandre? Hva slags hus Steinhuset er? Hvem er Gregers Granavollen som har fått en bauta på kirkevangen?

Frivillige stiller som turistverter

Vi ønsker deg som frivillig velkommen inn i fellesskapet

Operascene Operafest Røykenvik ved Randsfjorden

Velkommen til årets julemarked på Granavollen! 25. og 26. november er det igjen klart for vårt tradisjonsrike og stemningsfulle julemarked.

Velkommen til stemningsfullt julebord på Granavollen Hadeland

Steinhuset på Gran er det eneste ikke-kirkelige steinhuset fra middelalderen som har overlevet på landsbygda i Norge. Det er antagelig bygget på 1200-tallet og har hele tiden ligget i et gårdstun hvor enten presten eller en annen stormann har holdt til. Steinhuset brukes i dag til kulturarrangementer og formidling av historien om Hadeland i middelalderen. Med fire bevarte steinkirker fra 11- og 1200-tallet innen en radius på 7 km ligger Steinhuset i et helt spesielt kulturlandskap i norsk sammenheng. Innenfor den samme sirkelen lå gårdskirken på Bilden. Den er for lengst borte men i København er det bevart en 1600-tallsavtegning av et brodert, romansk billedtekstile som kom fra denne kirken. Hadde dette broderiet vært bevart ville det vært kjent av alle med historisk interesse. Nå er det på tide å gjenskape tekstilet og få det på plass i Steinhuset på Gran hvor det vil utsmykke et av de velbevarte middelalderrommene.

Bildentekstilet ble avduket 12. juni 2021 på Steinhuset. Biskop Solveig Fiske sto for avdukingen