Granavollen Vel

Opplev Granavollen!

Velkommen til et levende, historisk Granavollen i hjertet av Hadeland. La deg friste til en allsidig drømmedag eller -helg i Hadelands vakre kulturlandskap.

På Granavollen kan du oppleve blant annet:

  • Åpne middelalderkirker med daglige omvisninger i sommerhalvåret
  • Pilegrimssenter med daglig program
  • Vakre Granavolden Gjæstgiveri med røtter tilbake til 1600-tallet
  • Glasslåven Kunstsenter med sommerutstilling i en ombygd 1800-talls låve
  • Steinhuset der det sies at Håkon Håkonsson var gjest i 1226
  • Prestegårdshagen fra 1700-tallet, en vakker klassisk renessansepreget hage
Historikk

Granavollen​ har vært et kulturelt og religiøst møtested i mer enn 2000 år. Det er funnet skålgroper og offersteder fra bronsealderen her. Her møttes folk til ting, til midtsommerblot og vinterblot. Sølvsberget og Buhammeren er gamle vulkaner som ga området rikt jordsmonn, som igjen førte til omfattende jordbruk, store gårder og rike avlinger. Rike bønder og stor befolkning innebar at kirken vokste sterkt.

Søsterkirkene ​ble bygget på 1100-tallet og ligger langs pilegrimsleden til Nidaros. Det var ikke uvanlig i middelalderen, og spesielt i Europa, å bygge to kirker ved siden av hverandre når de hadde forskjellig formål, men her er det eneste stedet i Norge de fortsatt står. Maria-kirken var sognekirke, mens Nikolai-kirken var kirke for et stort område. Trolig sto det først ei trekirke der Søsterkirkene står nå.

Pilegrimsleden og Bergenske hovedvei gikk over Granavollen, det førte til mye trafikk. Nordover langs leden ved gården Korshagan kan man se fire parallelle godt bevarte hulvegspor som viser tidligere tiders rideveg. Disse var hovedvegene fram til midten av 1700-tallet. Fra da av ble det opparbeidet kjøreveger.

Granavolden Gjæstgiveri har vært i drift siden 1667. Her var det skysstasjon og bygdeting. I 1716 fikk Gregers Granavolden kongelig bevilling til å drive gjestgiveri på livstid, som takk for innsatsen da han oppholdt svenskene på Harestuskogen under den store nordiske krig.

Kommunehuset ​sto ferdig i 1847. Der holdt “herredstyret” hus, her var valglokale og rettssal. Det rommet bygdas første bank og etter hvert skolestue. Kirketjeneren hadde leilighet der doene er nå.

Steinhuset ​er bygget ca 1200. Trolig var det Sira (presten) Bård som fikk det reist som bolig og representasjonsbygg. Det er et av de eldste hus i Norge som ikke er ei kirke, og det eneste av sitt slag på landsbygda i Norge.

Presteenkesetet Sjo​ ble innflyttingsklart i 1797. Samme året døde presten som hadde søkt om å få bygge et slikt hus og enkefru Krog flyttet inn med sine barn. Salmedikter M.B. Landstad gikk på frierføtter her, og hit kom Rosa og Aasmund Olavsson Vinje på bryllupsreise i 1869. Året etter døde Vinje her og han ble begravet ved Søsterkirkene.

Telthuset​ som nå er gjenreist på Granavollen har vært militært depot. Trolig satt opp på 1700-tallet. Det var vanlig at kompaniene hadde egne telthus ved kirken. Det er planen at telthuset skal bli et slags info-senter for Granavollen «Stedet Granavollen har utvilsomt spilt en svært viktig rolle i utviklingen av Norge fra ættesamfunn til et samlet nasjonalsamfunn: Olav Haraldsson (Olav den hellige) sitt møte med småkongene på Oplandene i 1015 var innledningen på hans samling av Norge til ett rike. Mest sannsynlig fant dette møtet sted på Granavollen.» (historiker Karsten Alnæs)

Visste du at ...

På Granavollen ligger Søsterkirkene, den eneste plassen i Norge med to middelalderkirker ved siden av hverandre

Granavollen Vel stiller med turistverter i det gamle Kommunehuset fra 13/6 og sommeren gjennom.

Åpent hver dag kl. 11-16.

Kommunehuset er åpent med husflid og maleriutstilling.

Fasiliteter