Helgum Gård

Møbelreparasjon og møbeltapetsering. Gårdsbutikk med produkter av gårdens skinn, ull, korn og bær

Fra slutten av 1790-årene til 1834 var Helgum militær sjefsgård for det Hadelandske dragonkompani (soldatkompani med hester) og deretter militær sjefsgård tilknyttet artilleriet.

Gaarder kommer til Granavollen

I 1840 ble tradisjonsrike Granavolden Gjæstgiveri kjøpt av forretningsmannen
Syver Gaarder (1803-1867) fra Nordre Land. I 1844 fikk han kommunestyrets tillatelse til å drive landhandel på stedet. Syver var privilegert landhandler, fra 1853 forpaktet han jorden tilhørende Helgum, drev byttehandel med korn og dessuten brennevinshandel og ble velstående. Sønnen, oberstløytnant Andreas Tandberg Gaarder (1839-1924), kunne derfor kjøpe både kapellangården Sjo (1873) og den gamle militære sjefsgården Helgum i 1874.

Granavolden Gjæstgiveri ble værende i Gaarder familiens eie til 2010, da Inger Helene og Ole Anton Klopphus solgte til Opplysningsvesenets fond. Gården Helgum ble overtatt av Andreas’ eldste sønn Thorvald (1868-1962) og hans kone Valborg, f. Iversen. De fikk syv barn. Datteren Gyda (1906 – 1997) giftet seg med Hans Jorstad. De etablerte det som i dag heter Hotell Hadeland. Sønnen Haakon (1912 – 1985) hadde tjent penger som sjømann og kunne investere i restaurering av det gamle Granavolden Gjæstgiveri sammen med kona Ingrid (1919-2007). Det ble sønnen Fridtjof (1910– 1974) som etter hvert tok over Helgum. Fridtjof var gift med Mimi Sæther (fra Sørum).

Dagens drivere

Fra 1980 har Tor Andreas Gaarder (sønn av Fridtjof og Mimmi) og hans kone Elisabeth Faye Gaarder hatt Helgum som sitt hjem og sin arbeidsplass. Gården er nå på 365 mål dyrket mark, 300 mål beiter og 400 mål skog.

I mars 2020 kjøpte Tor og Elisabeth tilbake Jorda på Kapellangården Sjo, som ble solgt av Tors bestefar Thorvald Gaarder. Produksjonen har siden 1995 vært korn, gras og kjøttfe av rasen Limousin. Fra 2013 ble Norsk pelssau også en del av produksjonen på gården og gårdsbutikken ble åpnet i desember 2015.

Visste du at ...

Gårdsnavnet Helgum antas å være fra eldre jernalder (500 f. Kr. – 550 e. Kr). Den norrøne forstavelsen heilagr tyder på at det lå et sentralt hellig sted her allerede i førkristen tid

Fasiliteter og tilbud

  • Møbeltapetserverksted og gårdsbutikk: Vi har mange års erfaring i søm og omtrekk av puter til båt, campingvogn, bobil, benker, stoler og lenestoler. Vi reparerer også møbler. I gårdsbutikken har vi skinn og garn fra egne dyr, Norsk pelssau og Limousin. Vi har klær, interiør- og velværeprodukter, basert på godt håndverk, naturlig fibre og ingredienser. Mange av de unike produktene er produsert på gården. Vi har økologisk emmer mel, syltetøy, erter, urter og krydder. Hils på sauene og se produktene bli til i det vakre kulturlandskapet på Granavollen. Ring og avtal tid, vi har ikke faste åpningstider.
  • Beliggenhet: Gå gjerne den idylliske turstien fra Granavollen og ned til gårdsbutikken.