Hadeland er historie og kultur. Ikke bare det enestående kulturlandskapet, som i stor grad har ligget uberørt gjennom århundrene. Langs den gamle Bergenske kongevei, som bukter seg gjennom landskapet fra Granavollen mot gamle St. Petri kirke ved folkemuséet ligger gravhauger og andre fortidsminner tett. Alle godt merket.

De senere år har Glasslåven Kunstsenter kommet til med egne kunstnerverksteder og utstillinger, og føyer seg godt inn blant de mange lokale kunst- og håndverksbedriftene som er vokst fram gjennom årene.