Pilegrimssenter Granavollen

Gudbrandsdalsleden
Pilegrimssenteret på Granavollen er et av 6 regionale pilegrimssentre på Gudbrandsdalsleden, den lengste av pilegrimsledene i Norge. Hele leden strekker seg fra Oslo til Trondheim, 643 km godt merket i vakkert og variert landskap.

St. Olavsvegene
De norske pilegrimsledene i er også omtalt som St. Olavsvegene. Det er turveger basert på tradisjonen med å dra på pilegrimsvandring (valfart), som oppstod etter Olav den Helliges død i 1030 og fortsatte utover middelalderen. Ledene bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavsarven.

Informasjons- og besøkssenter
Pilegrimssenter Granavollen er et innholdsrikt informasjons- og besøkssenter lokalisert i det gamle Handelslaget på Granavollen, hvor vi blant annet tilbyr kart, utvalgte bøker, magasiner og pilegrimsartikler for salg. Dette er et typisk start- og stoppsted for pilegrimsvandringer. Vi har hyggelige ute- og inneområder for avslapning og rekreasjon for den vandrende pilegrim.

Region
Pilegrimssenter Granavollens region og ansvarsområde strekker seg fra Bønsnes i Hole kommune og videre gjennom påfølgende kommuner i Ringerike, Jevnaker, Lunner, Gran, Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik. Dette utgjør ca. 150 km av Pilegrimsleden til Nidaros. I tillegg har vi 60 km lokale kirkeleder og turleder i direkte tilknytning til Pilegrimsleden, som er både merket og i aktiv bruk.

Åpningstider
Ansatte og frivillige ved pilegrimssenteret er tilgjengelige hver dag, men er ofte ute i Pilegrimsleden så gjør gjerne en avtale om å treffe oss i Handelslaget eller langs strekningen Sundvollen – Lillehammer. I høysesong juni-august har vi felles åpningstid med Sommerkirken, de sommeråpne kirkedørene ved Søsterkirkene.

Venneforening
Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland – Toten, kalt RIHATO, er Pilegrimssenter Granavollens venneforening. RIHATO medvirker til og deltar i vandringer, og foreningens formål er å skape interesse for den kristne kulturarv, pilegrimsvandringer og -tradisjoner, severdigheter, natur- og kulturopplevelser knyttet til pilegrimsvegene. Frivillige bidrar i stor grad i møtet med langvandrere med åpne dører på Pilegrimssenteret, og tilbyr vandringsledelse i hele regionen gjennom alle årstider. De tilbyr også foredrag til lag og foreninger, skoler, barnehager og menigheter. Det være seg både vandringsledelse og forslag til program de gjennomfører på egenhånd.

Visste du at ...

Fra Granavollen er det 533 km til Nidaros