Presteenkesetet Sjo

Enestående bygning i norsk kulturhistorie

Presteenkesetet Sjo er en del av den norske kulturarven. Huset ble bygget som et presteenkesete, det vil si et sted der enken kunne bo med barna sine etter at presten var død.

Presteenkesetet Sjo er en enestående bygning i norsk kulturhistorie. Den ble bygget i 1795 av prosten Andreas Christian Krog for at hans kone og deres syv barn skulle ha et sted å bo etter hans død. Prosten fikk byggetillatelse av Kong Christan den VII av Danmark/Norge. Vil du se brevet, så ligger det på Sjo. Både de håndmalte dekorasjonene i fire stuer og historien til presteenkesetet på 1800-tallet er veldig spennende.

Aasmund Olavsson Vinje

Dikteren og forfatteren Aasmund Olavsson Vinje og kona Rosa bodde på Sjo under sin bryllupsreise i 1869. Dessverre døde Rosa i barselseng i april året etter. Samme sommer var Vinje blitt så syk at han visste han skulle dø. Da reiste han tilbake til sin venn på Sjo, res.kap. Anton Christian Bang, og døde der 30. juli i 1870.

Visste du at ...

Det er «Skålgroper» i hagen som viser at det har bodd folk her så langt tilbake som for 2000-3000 år siden

Visste du at ...

Salmedikteren, folkevisesamleren og presten Magnus Brostrup Landstad var svigersønnen til prostinne Dorothea Lassen som bodde 31 år på Sjo

Adresse

Granavollen 25, 2750 Gran
Eier: Elin Mathisen

Telefon
922 22 473

E-post
mathisen.sjo@gmail.com

Fasiliteter og tilbud

  • Omvisning av grupper med 30 -35 personer av gangen. Sitteplass til alle
  • Åpent for omvisning etter bestilling hele året