På Hadeland er det drevet jordbruk i flere tusen år, og det fruktbare jordsmonnet setter også sitt preg på produktene fra de lokale gårdene.

Urkornet Emmer dyrkes lokalt og brukes blant annet i vaffelrøra på Granavolden Gjæstgiveri og i brødet på Åstjern. Også de andre hotellene og spisestedene legger stor vekt på å bruke sesongens lokale råvarer til sine måltider; både storfe og utegående fjordgris fra Randsfjorden.

Du kan også kjøpe direkte fra gårdsutsalgene; ypperlige råvarer og foredlede produkter.