Steinhuset

Kulturkvelder med musikk, foredrag og teater i et unikt bygg

Steinhuset på Gran prestegård, er enestående i sitt slag på bygdene i Norge. Bygget ca. år 1200. Selv om det er mindre, har huset meget til felles med tilsvarende bygninger fra middelalderen som bisper og konger har etterlatt seg i de gamle byene. Oppdagelsen av gjenbrukte, karakteristiske bygningsstein fra de to kirkene på Granavollen, tyder på at huset kan være bygget kort tid etter ombyggingen av kirkene, ca. år 1200. Tydelige spor etter brann med påfølgende fornyelse og reparasjon har gitt huset et 1500-talls utseende. Det fremtrer i dag mer som en renessansebygning. De høye gavlene er fra restaureringen omkring 1900.

Usikkerhet om bruk

Huset er på to etasjer over en hvelvet kjeller. I kjelleren er det rester av en peis og en bred steintrapp fører opp til første etasje. I denne etasjen finner vi et større kammer med peis. En eneste stor sal i hele husets lengde, med peis og privet, utgjør annen etasje. Adkomst til denne store salen har vært en utvendig svalgang.

Bruken av Steinhuset er usikker, men kjelleren kan ha vært brukt som lagerplass, kjøkken og oppholdssted for ansatte, kammeret var husherrens bolig og salen ble brukt til fest og representasjon. Huset kunne passe som residens for en høytstående geistlig i den katolske tiden. Da menn den gang skulle leve ugift, trengtes bare et standsmessig kammer for personlig bruk. Nødvendig husvære til folk og fe var fordelt på de mange trehus som fantes på prestegården forøvrig.

Gjestehus og gildehus

Steinhuset som en del av et cistercienserkloster har også vært lansert. Dette er heller tvilsomt, og ideen om at huset er bygget av prosten Bård, som har vært den mektigste og mest kjente prest i Gran i katolsk tid, er mer sannsynlig. I så fall er huset et gjestehus og gildehus, men er også så solid bygget at det kunne holde stand mot fiender i ufredstider. Byggherre og opprinnelig bruk av huset forblir høyst sannsynlig ukjent, og vi må leve med
denne gåten.

Det kan ha vært en av Grans prester i katolsk tid som har stått for byggingen av huset. Prosten Bård (Sira Bård) var en mektig mann. Han var blant “alle de bedste menn”i landet. Han møtte også opp på høvdingmøte i Bergen i 1223 da de skulle avgjøre om kong Håkon eller hertug Skule skulle ha makten. I Snorres kongesagaer leser vi om Håkon Håkonsson at han reiste over Hadeland for å ta kampen opp mot Ribungerne, det var i 1226. Han kom helt opp til Brandbu. Men Ribungerne flyktet på skogen. Da snudde kongen og rei hæren sin opp til prosten Bård på Gran. Han tok godt imot kongen og mennene hans. Dette foregikk kanskje i Steinhuset?

Visste du at ...

Kong Håkon Håkonsson var på besøk i Steinhuset

Adresse

Pilgutua 4, 2750 Gran

Steinhusets Venner v/ Amund Bø

Telefon
92858560

E-post

steinhuset@gmail.com

Nettside
steinhuset.org

Fasiliteter og tilbud

  • Konserter, forestillinger, foredrag arrangeres jevnlig. Se arrangementsprogrammet
  • Antall værelser: 3
  • Antall senger: 0
  • Spisesal: plass til 50
  • Omvisning på bestilling
  • Leies ut til møter, kurs og selskaper