Innlegg

Glasslåven kunstsenter & atelier har gjennom året ulike ambulerende utstillinger, i tillegg til faste utstillinger, verk fra låvens egne kunstnere og galleributikk.